MADDE 1-TARAFLAR:
İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır);

Adres adresinde mukim GOLDROOMSHOP12 (Kısaca “websitesi.com” olarak anılacaktır.)

ile

Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:
İşbu Sözleme, üyenin websitesi.com tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 3 – TANIMLAR:
Aşağıda yer alan terimler işbu sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.

Buna göre;
Üye: websitesi.com iş bu sözleşmeyi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş websitesi.com aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,

E-Posta Adresi:Üyenin bildirmiş olduğu ve üye hesabına tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği üyenin sorumluluğunda bulunan, üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.

Şifre:Üyenin, e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, websitesi.com tarafından websitesi.com üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu üyeye ait olan, üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

Üye Hesabı:Üyelerin websitesi.com nezdinde bulunan, işbu sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,

Ürün/Hizmet:websitesi.com tarafından işletilen websitesi.com üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri,

Ürün/Hizmet Bedeli:websitesi.com üzerinden üyelerin bilgisine sunulan ürün veya hizmetin ait satış fiyatı,

Kullanıcı:Üye olup olmadığını bakılmaksızın, websitesi.com adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,

Kredi Kartı/Banka Kartı:Üyelerin, websitesi.com adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,

Hizmet Kanalları:Seçimi münhasıran websitesi.com’a ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet (websitesi.com) altyapı platformu ve benzerlerini,

Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran websitesi.com yetkisinde bulunan, üye ve/veya kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara,

Sipariş Onayı:websitesi.com üzerinden verdikleri siparişin teyidi amacıyla üyelerin websitesi.com bünyesinde kayıtlı e-posta adresine ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, siparişin ayrıntılarına yer verilen bildirim,

Hesabım Menüsü: websitesi.com üzerinden erişilen, üyelerin websitesi.com bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,

SMS:Kısa Mesaj Servisini,

Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri websitesi.com'un ilgili bölümünü ifade etmektedir. İşbu sözleşmede tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
4.1 Üyelik Başvurusu
4.1.1 websitesi.com üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılabilmektedir. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle websitesi.com’a üyelik başvurusu yapan herkes, işbu sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. websitesi.com özel bir kulüp olup websitesi.com, işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.1.2 Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu başvuran tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal edilebilir. Bu durumda üye, websitesi.com üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle websitesi.com’un sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. websitesi.com’un, varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş ürünün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.

4.1.3 Üyelik, websitesi.com’un inisiyatifinde olmak kaydıyla, hizmet kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Üyelik başvurusunda bulunarak sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişki için ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.1.4 Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri üyelik başvuru formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra websitesi.com tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini websitesi.com adresinden veya müşteri hizmetlerine başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.

4.1.5 Üye, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, üyelik sözleşmesinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, veri transferlerine, hizmet kullanım koşullarına kolaylıkla ulaşabildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemeler websitesi.com adresine ilk girişinde üyenin bilgisine sunulur. Kendisine sunulan “kabul et” seçeneğini tıklamayan üyenin üyeliği, tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirilebilir. Üye, üyelik koşullarını sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2 Üyelik Başlangıcı
websitesi.com tarafından üyeliği başlatılan kullanıcıya, bildirdiği e-posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle, üyeliğin başlatıldığında ilişkin teyit bildirimi gönderilir. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte websitesi.com hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecektir.

4.3 Üye Hesabının Kullanılması
4.3.1 Her üye, sadece bir üye hesabına sahip olabilir. Üye hesabı sadece iş bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, websitesi.com tarafından sunulan hizmetleri ve/veya üye hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici biçimde ya da hizmeti başkalarına satmak ve/veya ticari olsun olmasın gelir elde etmek amaçlarıyla ve/veya işbu sözleşme’nin amacı dışında kullanamaz.

4.3.2 websitesi.com bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği üyenin üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Üyenin mevzuat veya işbu Sözleşme’de öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar websitesi.com tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.

4.4 E-posta adresi ve şifre
4.4.1 websitesi.com, üyeliğe ilişkin ayrıntıları, üyelik başvurusunun kabul edilmesinin akabinde, üyenin bildirdiği e-posta adresine gönderir. Üye, websitesi.com tarafından kayıtlı iletişim adreslerine gönderilen herhangi bir bildirimin teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması durumunda websitesi.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.2 Üye tarafından kullanılacak olan e-posta adresi ve şifre’yi koruma mükellefiyeti ve kullanımla ilgili her türlü sorumluluk üyeye aittir. Üye, e-posta adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve verilecek siparişlerin kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.3 Üyeye ait e-posta adresi ve/veya şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle websitesi.com ’un herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan dolayı herhangi bir ödeme yapması halinde websitesi.com’unuğradığı zararı tazmin etme ve/veya yaptığı ödemeyi üyeye rücu etme hakkına sahiptir websitesi.com bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme, sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

4.4.4 Üye, dilediği zaman şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye, şifre değişikliği için gerekli işlemleri websitesi.com adresindeki ilgili bölümden yapabilir. Üye, şifresini unuttuğu takdirde müşteri hizmetlerini arayarak veya websitesi.com adresindeki yönlendirmeleri takip ederek şifresini alabilir.

4.4.5 websitesi.com’a bildirilen e-posta adresi değiştirilemez, websitesi.com ise; sistemlerinde yapacağı değişiklikler, güvenlik nedenleri ve/veya herhangi bir sebeple, üyeden e-posta adresini değiştirmesini talep edebileceği gibi şifreyi de değiştirebilir. Üye, e-posta adresini değiştirmesi yönündeki taleplere uyacağını taahhüt eder. Herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde websitesi.com, değişikliği üyeye SMS veya e-posta yoluyla bildirecektir. Üye websitesi.com tarafından kendisine bildirilen değişikliklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Üye’ye Ait Kişisel Bilgiler
4.5.1 Gerek üyeliğin başlangıcı, gerek devamı esnasında üyeden kişisel bilgiler talep edilebilmektedir. Üyenin bildirdiği ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler; Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki üyeye ait kişisel bilgiler üye tarafından değiştirilebilir; bunun için üye, gerçekleştirilecek güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

4.5.2 Üye; vermiş olduğu ve websitesi.com veri tabanında saklı tutulan iş bu sözleşme konusu kişisel bilgilerin (ad, soyadı, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, irtibat numarası vb.) siparişlerin ve üye hareketlerinin, websitesi.com tarafından istatistiksel raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında ve kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. websitesi.com bu bilgileri üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanacağını, başkasıyla paylaşması halinde, üçüncü şahsın da bu ilkelere uygun davranmasını temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.3 Üye, websitesi.com’ a göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, websitesi.com’un yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, müşteri hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının websitesi.com tarafından saklanabileceğini bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.

4.5.4 Üye, işbu sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek websitesi.com gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, talep edilmesi durumunda gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.6 Üyeliğin Sonlanması
4.6.1 websitesi.com’un, üye hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde üye hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin websitesi.com tarafından feshedilebilir. Bu durumlarda üyenin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

4.6.2 websitesi.com, gerekli gördüğü takdirde, üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri websitesi.com' un belirleyeceği zaman diliminde websitesi.com veri tabanında saklanmaya devam eder.

4.6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak üye hesabını kapatabilir. Üye, websitesi.com adresine üye girişini tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyeliğini sona erdirebilir. Ayrıca üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini websitesi.com müşteri hizmetlerine ileterek üye hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, üyenin bu yöndeki talebini websitesi.com’a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin websitesi.com tarafından tamamladığı anda sona erer. websitesi.com üyeliği sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini müşteri hizmetlerine başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.

4.6.4 Üye hesabının kapatılması halinde; websitesi.com’dan herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 - HİZMET İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
5.1 Üye, websitesi.com üzerinden sunulmuş olan ürün/hizmet için, o ürüne/hizmete özgü fiyatı, koşulları uyarınca satın alma talebinde bulunabilecektir. websitesi.com, web sitesinde yer verdiği ürün veya hizmetlerde nitelik ya da nicelik açısından da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sitesinde yer verilen görseller gerçeklerden farklılık gösterebilir. Bu farklılık bölge ya da ülke çapında paketleme, boyut ve sair usullerde de cereyan edebilir. ürün’e/hizmet’e ilişkin sipariş websitesi.com üzerinden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda verilecektir. Sipariş onaylandığı takdirde üyenin kayıtlı e-posta adresine e-posta, cep telefonuna SMS ile sipariş onayı gönderilecektir. Bu bildirimde sipariş numarası da üyenin bilgisine sunulacaktır.

5.2 Hizmet sunumlarında websitesi.com hizmeti sağlayanın tanıtımlarının yapıldığı ve rezervasyon kodlarının sağlandığı mecra konumundadır. Bu itibarla söz konusu Hizmet’e ilişkin sorumluluğu websitesi.com internet sitesinde kampanyaları toplamak, yayımlamak ve kampanyaların üyeleri bilgisine sunmak ve ücret tahsiline aracılıkla sınırlıdır. websitesi.com hizmet sunumlarında 4077 sayılı Yasa uyarınca “sağlayıcı” sıfatını haiz olmadığı gibi, aynı mevzuat kapsamında hizmete ilişkin herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

5.3 Üye, sipariş ettiği ürün/hizmet bedeli ile kargo giderlerinin tanıtımlarda yer verilen koşullarla ve websitesi.com’a bildirdiği kredi kartından/banka kartından tahsil edileceğini, uygun görülmesi durumunda bedel iadesinin de aynı yolla kullanılan kart numarasına yapılacağını taahhüt ve kabul eder.

5.4 Üye, üye hesabı üzerinden yaptığı işlemlerden münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen siparişe konu bedellerin tam ve gereği gibi tahsil edilememesi nedeni ile üyenin ve websitesi.com’un uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk üyeye aittir. Üye, hatalı işlem yapması halinde websitesi.com'un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 websitesi.com; kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı işlemleri, üyenin bu hatalı aktarımı websitesi.com Müşteri Hizmetlerine bildirmesi halinde ya da re’sen, iptal ederek, ilgili üye hesabını/hesaplarını üyenin bildirdiği hatalı aktarımdan önceki hale döndürebilir.

5.6 Üye, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması ve/veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir isim altında hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. websitesi.com böyle bir durumun varlığı halinde aksaklığın bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri alacaktır.

5.7 websitesi.com, websitesi.com adresinde veya bu adres üzerinden verilen hizmetlere ilişkin koşulları her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu hizmet kanallarına yenilerini ekleyebilir. websitesi.com, sunulan ürün veya hizmetin sezon ürünü veya sezon hizmeti olduğu taahhüdünde bulunmamaktadır.

5.8 websitesi.com’a üye olmak ücretsizdir, hizmet kanallarına bağlantı bedeli (internet, televizyon, cep telefonu (üyelik, wap/İnternet bağlantısı, üyenin göndereceği veya üyeye gönderilecek SMS ücreti vd.) vb. üyelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise üyenin sorumluluğundadır.

5.9 SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. websitesi.com SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile websitesi.com'dan, uğradığı herhangi bir zarar ve ziyanın tazminini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden websitesi.com sorumlu değildir.

5.10 websitesi.com, müşteri hizmetlerinden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Ücret alınması halinde websitesi.com’un, ilgili servisin kullanım ücretini değiştirme hakkı saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda websitesi.com bu bilgiyi üye ile paylaşmayı taahhüt eder.

MADDE 6- EK HİZMETLER:
6.1 İşbu sözleşmenin kabulü websitesi.com internet adresinin ilgili tüm alanlarının kullanım şartları da kabul edilmiş olur.

6.2 Üye, kampanya ve promosyonlardan websitesi.com tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. websitesi.com’un, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.

6.3. Üye, üyelik sırasında herhangi bir şekilde kazanmış olduğu indirim, hediye çeki gibi avantajları bu avantajlara özgülenmiş süreler ve her halükarda üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihe kadar kullanma yükünü üstlenmektedir. Anılan süre dâhilinde kullanılmayan avantajlar ortadan kalkacak olup bu durumda üyenin herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. Kazanılan avantajlar hiçbir biçimde nakde tahvil edilemez.

6.4 websitesi.com, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında sipariş verme ve davranış analizlerini dikkate alarak üyelere farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar websitesi.com’un belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.

MADDE 7 - SORUMLULUK:
7.1 Üyelerin websitesi.com tarafından sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kaydederek kullanmaları gerekebilir. Bu durumda 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kullanım şartları ve iş bu sözleşme şartları arasında ihtilaf olması halinde işbu sözleşme şartları geçerli olacaktır.

7.2 İş bu sözleşme uyarınca; Üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı websitesi.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. websitesi.com’un işbu sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle üye, işbu sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini kabul eder.

7.3 websitesi.com adresinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. Üye, websitesi.com tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyali hiçbir şekildewebsitesi.com’un yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını, bu materyalleri kişisel ve genel kullanıma açık mecralarda kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, websitesi.com tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının websitesi.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder. websitesi.com’un bilgisi olmadan üyenin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan websitesi.com’un hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, websitesi.com‘un uğrayacağı zarar ve ziyanları üyeye aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı hakkı saklıdır.

7.4 İş bu sözleşmede düzenlenen ve websitesi.com'un sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler websitesi.com'un ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır. websitesi.com; İşbu sözleşme kapsamında üyenin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak uğrayacağı her türlü zararı, üyeye tüm ferileri ile birlikte rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

7.5 Üyelerin işbu sözleşme gereği uymakla yükümlü olduğu kural ve şartlara uymaması nedeniyle gerek mevzuat gerekse de işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarından herhangi birisini kullanmamış olması websitesi.com’un bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

MADDE 8 - ORTAK HÜKÜMLER:
8.1 Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun websitesi.com tarafından kabulü ile sözleşme yürürlülüğe girer. Sözleşme tarihi, üyelik başvuru talebinin yapılması akabinde başvurunun websitesi.com tarafından kabulü tarihidir.

8.2 Üye, iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

8.3 Üye, üyelik başvurusuna ilişkin olarak websitesi.com tarafından tutulan kayıtların geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta websitesi.com’un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikro film ve mikro fişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.M.K 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu, websitesi.com‘un yemin teklifinden ber’i kıldığını beyan ve kabul eder.

8.4 Taraflar işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku'nun uygulanacağını, yetkili yargı merciinin Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

8.5 Üye aksini yazılı olarak bildirmedikçe “Üye Bilgileri” sahasında beyan ettiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. websitesi.com, aksi websitesi.com adresinde açıklanmadığı sürece, işbu Sözleşmede belirtilen adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişi işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Adresi: websitesi.com